Kiedy trzeba zwrócić ulgę za kasę fiskalną? 0
Kiedy trzeba zwrócić ulgę za kasę fiskalną?

Kupując kasę fiskalna podatnik może otrzymać ulgę zwrot z Urzędu Skarbowego w wysokości do 90% wartości kasy, ale nie więcej niż 700 złotych.
Co w przypadku kiedy jednak losy potoczą się tak, że będzie trzeba zawiesić działalność lub ją zlikwidować ? Czy będzie trzeba zwrócić otrzymaną ulgę?

Ulga na kasę fiskalną – kogo dotyczy?

Obecnie kupując tylko kasy fiskalne ONLINE można uzyskać ustawową ulgę w wysokości do 700 zł (90% ceny netto zakupu kasy). Wg nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 r. nie wszyscy mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej  (pisaliśmy o tym w artykule z 1 lipca 2020 r.)

Kiedy obowiązuje zwrot ulgi na kasę fiskalną?

Poniżej okoliczności, których wystąpienie w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, skutkuje obowiązkiem zwrotu ulgi na zakup kasy.

 

Okoliczności dotyczące podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed 1 maja 2019 r.
- zaprzestanie przez podatnika używania kas rejestrujących
- niedokonanie przez podatnika w obowiązującym terminie (czyli w ciągu 2 lat od dnia fiskalizacji kasy) zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis
- zaprzestanie działalności przez podatnika
- otwarcie likwidacji podatnika
- ogłoszenie upadłości podatnika
- sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), jeżeli następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących
- dokonanie przez podatnika odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków korzystania z tej ulgi

 

Okoliczności dotyczące podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas ONLINE zakupionych od 1 maja 2019 r.
- zakończenie działalności gospodarczej
- niepoddanie kasy rejestrującej w obowiązującym terminie (czyli w ciągu 2 lat od dnia fiskalizacji kasy) obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis
- trwałe zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy
- naruszenie obowiązku zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas lub, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a CRK

 

NIE ZAPOMNIJ O PRZEGLĄDACH !
Uczulamy szczególnie na ten punkt. Zdarza się tak, że podatnik zapomina o wykonaniu obowiązkowego ustawowego przeglądu kasy fiskalnej. Obecnie to dyskwalifikuje go z ulgi i powinien ją zwrócić. Każdy serwis co miesiąc przesyła informacje na temat wykonanych przeglądów, Więc kontrola tego przez Urzędy Skarbowe jest dość łatwa. 

 

A jak z zawieszeniem działalności gospodarczej?

Przepisy nie określają jednoznacznie czy należy dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Wiemy natomiast, że nie ma konieczności zwrotu ulgi, gdy podatnik używa aktywnie kasy przez okres 3 lat.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.01.2017 r., stwierdzono, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie należy do zdarzeń, które powodują obowiązek zwrotu ulgi, pod warunkiem jednak, że podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej. Jeśli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu działalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

W sytuacji, gdy okres użytkowania kasy fiskalnej nie przekracza 3 lat – musi on zwrócić ulgę na zakup kasy.

Podobnie dzieje się, gdy podatnik przed upływem 3 lat użytkowania kasy, zawiesi działalność i następnie dokona jej likwidacji. Wtedy również jest on zobowiązany do zwrócenia otrzymanej ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl